Aktywność i hobby

Zamki Dolnego Śląska

Zamki na Dolnym Śląsku to turystyczny atut tego regionu, a jest ich naprawdę dużo. Budowano je głównie w średniowieczu, przebudowywano w zasadzie nawet do końca XVI wieku. Później były już mało użyteczne, wiele z nich popadło w ruinę (więcej o dolnoslaskich zamkach – https://discover.pl/zamki-dolnego-slaska/ ).

Zamek w Kliczkowie powstał w końcu XIII wieku jako graniczna warownia książąt świdnicko-jaworskich, w obronie przed czeskimi najazdami. Pod koniec XIV wieku księstwo stało się czeskim lennem i znaczenie zamku spadło. W XVI wieku zamek Kliczków przebudowano na renesansową rezydencję i w takim charakterze przetrwał do dzisiaj, chociaż kilkakrotnie przebudowywany.

Położony stosunkowo niedaleko zamek Grodziec zbudowany pod koniec XII wieku również należał do książąt świdnicko-jaworskich, był nawet przez jakiś czas ich siedzibą. Później był siedziba rycerską, a potem należał do książąt legnickich. Po wojnach husyckich zamek został odbudowany i był potężną warownią, jak na owe czasy. Po wojnie trzydziestoletniej, częściowo spalony, często zmieniała właścicieli, ale dopiero na początku XIX wieku został przeprowadzony częściowy remont. Zamek został udostępniony do turystyki jako jeden z pierwszych obiektów w Europie.

Zamek Bolczów koło Janowic Wielkich leżał na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego, ale został zbudowany już po śmierci Bolka II Małego. Właściciel zamku popierał husytów, dlatego w wojnach husyckich zamek spalili mieszczanie świdniccy. Zamek został odbudowany dopiero prawie sto lat później. Był rozbudowywany przez kolejnych właścicieli aż do wojny trzydziestoletniej, kiedy to został spalony przez Szwedów. Po wojnie już go nie odbudowywano i zamieniał się w ruiny, Na początku XIX wieku został przystosowany do turystyki i tak zostało do dzisiaj.

Zamek Książ został zbudowany pod koniec XII wieku, również przez księcia świdnicko-jaworskiego. Zamek zmieniał właścicieli, aż w 1509 roku dostał się w ręce rodziny Hoberg. Hochbergowie rozbudowywali zamek, po zniszczeniach w wojnie trzydziestoletniej zlikwidowali umocnienia i od tego czasu zamek zamieniał się w rezydencje rodową. Kilkakrotnie rozbudowywany aż do początku XX wieku. Dzisiaj jest perłą Dolnego Śląska. Pałace Dolnego Śląska przebudowane z zamków to wcale nie jest rzadkość.